Угода користувача

Дана Угода користувача (далі Угода) визначає взаємовідносини між масажистом Вадимом Целепковим, іменованим надалі Адміністрація Сайту, та користувачем — дієздатною фізичною особою, відвідувачем сайту www.zpmassage.com (далі Сайт) на умовах цієї Угоди.

1. Поняття та Визначення

1.1. Сайт – інтернет-сайт www.zpmassage.com, який використовується масажистом Вадимом Целепковим на правах власності, з метою надання послуг на користь Користувача.

1.2. Відвідування Сайту Користувачем є послідовне виконання всіх дій, доступних при використанні Сайту, що передбачає добровільне, повне та безумовне прийняття всіх положень цієї Угоди.

2. Предмет Угоди

2.1. Адміністрація Сайту за допомогою функціоналу Сайту надає Користувачеві інформаційні послуги, як на відплатній, так і на безоплатній основі з реалізації матеріалів, що розміщуються на Сайті.3. Обязанности и права Администрации Сайта

3. Обов’язки та права Адміністрації Сайту

3.1. Обов’язки Адміністрації Сайту:

3.1.1. Надавати Користувачеві цілодобовий доступ до Сайту відповідно до умов цієї Угоди за винятком періодів зупинення роботи Сайту на підставі ст. 3.2.2.

3.1.2. Вживати загальноприйнятих технічних та організаційних заходів, спрямованих на забезпечення безпеки інформації Користувача.

3.1.3. Строго дотримуватись політики приватності (конфіденційності) (http://zpmassage.com/политика-конфиденциальности/).

3.1.4. Надати за допомогою функціоналу Сайту послуги на користь Користувача.

3.1.5. Своєчасно інформувати користувача сайту про проведення профілактичних робіт на сайті.

3.2. Права Адміністрації Сайту:

3.2.1. Вносити зміни та доповнення до тексту Угоди відповідно до гл. 7.

3.2.2. Зупиняти роботу Сайту, при виявленні суттєвих несправностей, помилок та збоїв в обладнанні та програмному забезпеченні, а також з метою проведення профілактичних робіт та запобігання випадкам несанкціонованого доступу до Сайту.

3.2.3. Проводити на свій особистий розсуд і в будь-який час різноманітні рекламні акції для залучення Користувачів та інших третіх осіб до використання функціоналу Сайту.

4. Обов’язки та права Користувача

4.1. Обов’язки Користувача:

4.1.1. Строго дотримуватись політики приватності (конфіденційності) (http://zpmassage.com/политика-конфиденциальности/), а також виконувати заборони та обмеження (гл. 6).

4.1.2. Самостійно знайомитись з можливими змінами умов цієї Угоди, описані в розділі 7.

4.1.3. Не вживати дій, які можуть безпосередньо чи опосередковано призвести до збитків та/або непрямих збитків Адміністрації Сайту, в тому числі внаслідок втрати його ділової репутації, а також будь-якими способами перешкоджати нормальному функціонуванню Сайту.

4.2. Права Користувача:

4.2.1. Користувач сайту має право користуватися ресурсами Сайту для отримання інформаційних послуг та матеріалів.

5. Відповідальність Сторін

5.1. Адміністрація Сайту не несе відповідальності за повні або часткові переривання у працездатності Сайту, пов’язані із заміною/збоями обладнання, програмного забезпечення або проведення ремонтних, профілактичних та інших робіт, дією провайдерів або іншими причинами, що не залежать від волі Адміністрації Сайту.

5.2. Адміністрація Сайту не несе відповідальності за безпеку та коректну роботу обладнання та програмного забезпечення Користувача, який використовується для доступу до Сайту.

5.3. Адміністрація Сайту не несе відповідальності за будь-які збитки та/або втрачену вигоду Користувача та/або третіх осіб, внаслідок використання ними отриманих послуг та/або придбаних матеріалів за допомогою функціоналу Сайту.

5.4. Будь-яка інформація, розміщена на цьому Сайті, що розповсюджується через функціонал Сайту, призначена виключно для інформаційних цілей і не може бути практичними рекомендаціями для медичних, психологічних порад. Якщо користувачеві потрібна будь-яка практична допомога в галузі знань подібної до інформації, що розміщена на Сайті в цьому випадку, користувачеві необхідно звернутися до атестованого фахівця.

5.5. Користувач несе повну відповідальність за належне виконання своїх зобов’язань за цією Угодою відповідно до законодавства країни – місця її постійного проживання.

6. Заборони та обмеження

Користувачеві забороняється:

6.1. Використовувати сервіси Сайту будь-яким способом, який може завадити їх нормальному функціонуванню.

6.2. Вводити Адміністрацію Сайту в оману щодо своєї особистості, навмисне спотворювати уявлення про себе, свій вік, особисті якості або свої стосунки з іншими користувачами, особами або організаціями.

6.3. Розміщувати на Сайті або іншим способом поширювати чи доводити до загальної інформації особисті персональні дані, адреси, номери телефонів, адреси електронної пошти, паспортні дані та іншу особисту інформацію інших користувачів або будь-яких третіх осіб без їхньої особистої письмової згоди на такі дії. Отримувати та вимагати конфіденційну інформацію іншим користувачам та (або) третім особам.

6.4. Розміщувати на Сайті будь-які файли, які містять або можуть містити віруси та (або) інші шкідливі програми та посилання на них.

6.5. Здійснювати дії, які є несумлінною рекламою, антирекламою Сайту.

6.6. Вчиняти інші протиправні дії щодо адміністрації сайту, інших користувачів сайту та третіх осіб.

7. Зміна умов Угоди

7.1. Адміністрація Сайту залишає за собою право на свій власний розсуд змінювати та/або доповнювати цю Угоду в будь-який час. Адміністрація Сайту публікуватиме зміни до Угоди на цій сторінці. Подальше користування ресурсами Сайту Користувачем після будь-яких змін Угоди означає ухвалення ним таких змін/доповнень.

7.2. Остання редакція Угоди замінює собою всі попередні угоди між Адміністрацією Сайту та Користувачем. Попередня версія Угоди вважається недійсною, втрачає свою силу і більше не може бути основним документом, що регулює відносини між Користувачем та Адміністрацією Сайту. У разі незгоди Користувача зі змінами та (або) доповненнями до цієї Угоди, Користувач повинен припинити користуватися ресурсами Сайту.

88. Арбітраж та врегулювання спорів

8.1. У разі виникнення будь-яких суперечок або розбіжностей, пов’язаних з виконанням цієї Угоди, Сторони докладуть усіх зусиль для їх вирішення шляхом переговорів. Якщо Сторони не зможуть врегулювати суперечку між собою шляхом переговорів, суперечка вирішується в уповноважених судових органах за місцезнаходженням відповідача відповідно до законодавства країни, резидентом якої є відповідач.